Fundacja Auxilium Dzieciom po raz kolejny przygotowała program szerokiego wsparcia psychologicznego, skierowanego do młodzieży gminy Bielawa, chcącej nauczyć się odpowiednich schematów radzenia sobie ze stresem. Działania wspierające mają charakter bezpłatny i obejmują dwie formy pomocy. Pierwszą z nich są indywidualne spotkania z psychologiem, mające na celu wsparcie tych osób, które ze względu na swoją sytuację rodzinną i środowiskową narażone są na występowanie zachowań trudnych, ryzykownych oraz zmagają się z problemami, których rozwiązania wykraczają poza ich posiadane zasoby. Druga to zajęcia grupowe prowadzone w formie grup wsparcia z elementami warsztatowymi, na których będzie poruszana między innymi tematyka:

uzależnień
radzenia sobie ze stresem
problemów, z którymi zmagają się nastolatkowie na co dzień
samooceny i poczucia własnej wartości
spędzania czasu wolnego
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu z Fundacją Auxilium Dzieciom w celu zapisu do uczestnictwa w przygotowanych zajęciach.

Adres: Bielawa, ul. Piastowska 18
(budynek Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie)

Numer kontaktowy: 697 024 805