Fundacja
Auxilium
Dzieciom

Kontakt

Bielawa,
ul. Piastowska 18
(lokal Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Anna Salij-Szyszka)

Kontakt:
789 163 140

Zobacz

Więcej
Fundacja

Pomoc psychologiczna i terapia uzależnień

Fundacja Auxilium Dzieciom po raz kolejny przygotowała program szerokiego wsparcia psychologicznego, skierowanego do młodzieży gminy Bielawa, chcącej nauczyć się odpowiednich schematów radzenia sobie ze stresem. Działania wspierające mają charakter bezpłatny i obejmują dwie formy pomocy. Pierwszą z nich są indywidualne spotkania z psychologiem, mające na celu wsparcie tych osób, które ze względu na swoją sytuację […]